Aan het hoofd van de administratie staat de provinciegriffier.

Administratie Aan het hoofd van de administratie staat de provinciegriffier. Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering. Oprichting Vlaams-Marokkaans Culturenhuis in Brussel.