Akte die is opgesteld zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de notaris.

Formele handeling waarbij een akte in het bijzijn van de notaris wordt ondertekend. Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Eigendom dat niet is belast met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een huurrecht. De WAZ-premie is aftrekbaar in het jaar van betaling. Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen. Als een partner geen inkomen heeft, of een inkomen dat lager ligt dan de basisaftrek, kan de basisaftrek worden overgedragen aan de meer verdienende partner.

Soorten hypotheekrente, bijvoorbeeld variabel of vast voor een bepaalde periode, met of zonder rentebedenktijd. Het kan zinvol zijn om dit jaar nog een aantal giften te betalen. Een recht op een stuk grond van een ander, meestal van de gemeente. Borgstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt afgegeven. Ook DGA's kunnen van deze faciliteit gebruik maken.

Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Iedereen kan hier opvragen wie de eigenaar is van een onroerend goed en of er hypotheek op rust. De datum waarop uw huis voor het laatst is getaxeerd door de gemeente in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Voor eigen woningbezitters geldt dit ook voor het in hun huis opgebouwde vermogen. Tot aan het moment van boedelscheiding is er sprake van 'onverdeelde eigendom'. De rente die u betaalt vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract tot aan de oplevering van uw nieuwbouwwoning. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd. Een kostenpost u die van uw bruto inkomen mag aftrekken om het belastbaar inkomen uit te rekenen. De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen. De boedelscheiding kan worden vastgelegd in een akte van scheiding en deling.