Alle banken hebben vestigingen gesloten en mensen ontslagen.

Regeling Organisatie En Beheersing Om die reden zullen zij acceptabele risico's nemen. Het gaat er niet om dat deze maatregel niet sterk is. Voordat deze keuze is gemaakt is waarschijnlijk nagedacht over de vraag hoe de risico's op een aanvaardbare manier kunnen worden beperkt. Alle banken hebben vestigingen gesloten en mensen ontslagen. Audit Alert wordt gewezen op een aantal bijzondere aandachtspunten en werkzaamheden. Dan wordt het uiteindelijk een simpele afweging van de investering die moet worden gedaan versus het te verwachten financiele of imago-risico dat wordt geleden als zoiets fout gaat.

In bijlage 2 van de Audit alert zijn de nieuwe wetteksten opgenomen, van de relevante bepalingen uit of krachtens het Burgerlijk Wetboek, zoals deze thans luiden. De technische wijzigingen hebben betrekking op de volgende punten. Het is de backoffice en backbone van het gehele bankwezen, om die reden zullen er geen banken te vinden zijn die daar onverstandig mee om springen.