Alle gedrukte stukken in de Tweede en Eerste Kamer noemen we kamerstukken.

Kamerstukken Alle gedrukte stukken in de Tweede en Eerste Kamer noemen we kamerstukken. Antwoorden op technische vragen van Kamerleden over het Belastingplan 2007. Bij andere stukken wordt door de Kamer bepaald of ze voor kennisgeving kunnen worden aangenomen of dat nadere bespreking wenselijk is. Wettensets van wetten die afgekondigd zijn in het Staatsblad worden ingebonden en in de kast in zaal 2 geplaatst. Kamerbrief over onder andere de eigenaar en toekomst van het schip en de gemaakte en te maken kosten voor de overheid. Antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van der Sande en Verbeet over schadelijke stoffen in kunstgrasvelden.

Alle wetsvoorstellen worden door de Eerste Kamer behandeld. Het gaat onder meer om wetsvoorstellen, brieven van de regering, schriftelijke vragen, verslagen van kamercommissies, regeringsnota's en moties. Wettensets van wetten die nog in behandeling vindt u in de hangmappenkast in zaal 2.