Als er geen aangifte wordt gedaan, kan de Belastingdienst een boete opleggen.

Aangifte Successierechten Tarieven In deze aangifte moet een overzicht worden gegeven van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap en ook van polissen en pensioenrechten. Gedurende een periode van drie maanden na het overlijden kunnen de erfgenamen niet worden aangesproken door schuldeisers. Als er geen aangifte wordt gedaan, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

Binnen 8 maanden na het overlijden moet de aangifte voor het successierecht worden ingediend bij de belastingdienst. Dit betekent, dat de erfgenamen niet met hun gehele vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap. Heldoorn Eggels notarissen kan de aangifte voor u verzorgen. De afwikkeling van de nalatenschap waaronder wordt begrepen het betalen van de schulden van de nalatenschap en de uitvoering van een eventueel testament van de overledene behoort tot de taak van de erfgenamen. Ook kunnen wij daarbij de door u te betalen successierechten begroten, zodat u weet waar u ongeveer aan toe bent. Voor het invullen kan eventueel een notaris of een belastingadviseur worden ingeschakeld.

Enige tijd na het indienen van de aangifte wordt door de belastingdienst een aanslag opgelegd behoudens eventuele vrijstellingen, die vervolgens binnen 2 maanden moet worden betaald. Wie erft, moet successierecht betalen voorzover er geen sprake is van een vrijstelling. Gedurende deze termijn mogen de erfgenamen zich beraden over de uit te brengen keuze, mits zij geen daden van zuivere aanvaarding hebben verricht. In dat geval worden de schulden door de erfgenamen gezamenlijk gedragen en zij moeten door de de erfgenamen worden voldaan, ook wanneer er meer schulden dan bezittingen zijn. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van gescheiden vermogens. Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren dienen de schuldeisers tot verhaal.

In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Indien de overledene een testament heeft gemaakt, zal dit moeten worden uitgevoerd. Nadat de aanslag voor het successierecht is opgelegd, kan de nalatenschap worden verdeeld. Een verklaring van erfrecht moet door een notaris worden opgesteld.