Als je alleen onderhandelt over je salaris, mis je mooie kansen.

Wat Is Tantieme Het was niet de gewoonte van Versteegh om onhebbelijk te zijn. Hij had het graag in Marian, haar roekelooze rechtuit-zijn tegen van Hemert. Dit besef doortrilde hem als een trotsche ontroering. Met een fijn mesje prikte hij langs de tapsnede ter controle van de diepte. Toen ze voorbij hun tafeltje kwamen, knikte zij naar John. Gehoorzamend aan het muziekrhythme gingen hun voeten. Deze arbeidsvoorwaarde wordt nogal eens vergeten of onderschat. Het bedrag kwam als debetpost op de maandelijksche clubrekening van Siemens en Jansen. En ze moesten dubbel betalen, als ze een vrouw wilden. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.