Als je een woning bouwt of verbouwt, betaal je hierop BTW.

Btw Aangifte Als je een woning bouwt of verbouwt, betaal je hierop BTW. Het wordt of werd forfaitair vastgelegd door het kadaster, een federale overheidsdienst, aan de hand van de huurwaarden van vergelijkbare woningen. Ligt het totale factuurbedrag, rekening houdend met het eigen gepresteerde werk, nog ver onder de geschatte normale waarde, dan riskeer je bovenop het te weinig betaalde BTW-bedrag nog een extra boete te moeten betalen. Aanvraag om vermindering van de onroerende voorheffing 179. Het is zelfs aan te raden de BTW-controleur voor de aanvang van de werken op de hoogte te brengen van je plannen en een logboek bij te houden van het verloop van de zelf uitgevoerde werken. Zelfs wanneer de verhuis practisch gezien achter de rug is, loopt de administratieve rompslomp nog even door. Aangifte in de belasting van niet-inwoners personen 276. In de bovenste sectie, kunt u aangeven of u een maandelijkse of een kwartaalaangifte wilt doen.

Deze zonde dient leeg te blijven zoniet zal het controletotaal niet juist zijn en wordt de aangifte in zijn geheel door de administratie geweigerd. Je aangifte moet je staven met de plannen van je woning, het bestek en de facturen. Aangifte in de belasting van niet-inwoners vennootschappen 275. Afhankelijk van de keuze die u maakt, kunt u de maand selecteren, waarvoor u de aangifte wilt afdrukken, of 1 of meerdere kwartalen.