Als u langer dan 4 weken buiten uw woonplaats verblijft.

Boekhouding Inkomsten Uit Overige Werkzaamheden Als u niet heeft voldaan aan deze eis, dan wordt de WWIK-uitkering beŽindigd. Na 6 maanden kunt u opnieuw aanvragen maar dan moet u wel voldoen aan dezelfde voorwaarden als een zij-instromer. Als u langer dan 4 weken buiten uw woonplaats verblijft. Reiskosten is een probleempost; die moet ook omlaag. Aan een adviseur hoef jij bijna niets uit te geven. Terbeschikkingstelling door minderjarige kinderen zie artikel 3. Kwartaalrapportage opmaken van omzet, winst en te betalen inkomstenbelasting of btw. Als bij de definitieve vaststelling van het recht op uitkering blijkt dat u teveel uitkering heeft gekregen dan moet u dit deel van uw uitkering bruto terugbetalen.

Administratie en Belastingzaken Je boekhouding en belastingregels. Indien alleen A bestuursbevoegd is, behoort het pand tot zijn vermogen. Wanneer wordt de WWIK-uitkering beŽindigd?De gemeente toetst jaarlijks of u nog aan de voorwaarden voor een WWIK-uitkering voldoet. En dat gebeurt pas nadat je je hebt aangemeld als startende ondernemer. Eventuele herverzekering door de vennootschap doet hier niets aan af. Zij kopen ieder voor de helft een woonbedrijfspand. Neem bij twijfel contact op met de afdeling Kunstenaars van SOZAWE. Als er nog mensen zijn met tips hoe ik mijn administratie het beste kan bijhouden dan hoor ik het graag.