Amstel' s Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, deel 2.

Beeld van een Amsterdams grachtenhuis uit de 18de eeuw. Kaart Krantenknipsels en foto's betreffende de invoering van het 'On-Line'systeem bij de bank. Stukken betreffende eventuele samenwerking met andere spaarbanken. Tijdens het inventariseren konden van een aantal archiefbescheiden de desbetreffende archiefvormers niet meer achterhaald worden. Stukken betreffende de fusie met de Stichtse Bondsspaarbank.

Rapporten betreffende de controle van de balans door het Nederlands Spaarbankbureau. Plakboek met ingeplakte ingekomen stukken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. Waardecoupon voor een spaarbankboekje ten name van de pas geborene, met daarop een eerste inleg van fl. Stuk met gegevens voor de pers over de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de bank aan het Singel, in verband met een persconferentie op 17 januari 1958. Mede door deze vernieuwingen wisten de spaarbanken midden jaren twintig hun marktaandeel te heroveren. De samenwerking vond met name plaats in regionale verbanden.

Amstel' s Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, deel 2. Uittreksels uit de notulen van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders betreffende het uitgebrachte jaarverslag. In 1951 trad de bank pas toe tot de Nederlandse Spaarbankbond, wellicht met het oog op de nieuw af te kondigen Wet Toezicht Kredietwezen 1952, waarin de taken van de Bond zouden worden gedefinieerd. Rapporten betreffende het onderzoek van het Nederlands Centrum voor Marketing Analyses N. Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de jaarrekeningen. Vergelijkende jaarlijkse en vijfjaarlijkse overzichten van de inkomsten en de uitgaven van de bank. Ingekomen stukken betreffende de toetreding tot het Nederlandsch Spaarbank-Bureau.