Beeld van een Amsterdams grachtenhuis uit de 18de eeuw.

Correspondentie tussen de directeur en Nico Hey Consultancy in Ouderkerk aan de Amstel betreffende de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl voor de bank. Huishoudelijk Reglementen en bijlage bij het huishoudelijk reglement van 1868 en 1873. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de bouwcommissie, geordend op naam van afzender of geadresseerde. In 1927 werd een eerste bijkantoor te Zaandam in de Herderstraat 3 geopend. Een grote stimulans tot automatisering vormde de enorme toename van girale betalingen. Bijdrage tot de kennis van het Oud-Hollandsch failliten-recht. Bijlagen bij de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stukken van het Bemiddelings en Organisatieburo betreffende de ontwikkeling van een nieuwe naam voor de bank.

De onthulling van het Sarphati-Monument, 15 juli 1886. Kopie van de notitie betreffende de eventuele sponsoring van de Floriade 1982. Regeling betreffende de aanstelling en de tractementen van de boekhouders. Voorstel tot reorganisatie van de bank opgesteld door de Commissie van onderzoek tot reorganisatie bijlage no. Stukken betreffende de wijziging van de statuten, met hiaten. Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.