Belasting die u betaalt over het vermogen dat u bezit.

Verzekering van uw huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak. Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd. De wettelijk kosten die u maakt bij aankoop van een nieuwbouwwoning. Digitale certificaten identificeren een persoon of zaak op het internet. Een recht op een stuk grond van een ander, meestal de gemeente. De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente.

Zonder huwelijkse voorwaarden bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. Een recht op een stuk grond van een ander, meestal van de gemeente. Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend. Een college dat bouwplannen beoordeelt en advies uitbrengt aan de gemeente. Een kostenpost u die van uw bruto inkomen mag aftrekken om het belastbaar inkomen uit te rekenen. Een schriftelijke aanmaning van de gemeente om uw huis te laten voldoen aan de gemeentelijke verordeningen. De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening.

De meeste koopakten vermelden dat er tot een zekere grens niet hoeft te worden verrekend als er iets minder grond wordt geleverd dan beschreven in de akte. Onderhoud dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen. Meestal wordt een percentage van 60 gehanteerd ten opzichte van 'vrij te aanvaarden'. Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland. Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale hypotheekschuld.