Belasting voordeel voor u als uw woning ouder is als 15 jaar.

Belastingvoordeel Huis Ouder Als 15 Jaar De eventuele verkoopwinst kan dus gebruikt worden voor consumptieve doeleinden, maar blijft wel vijf jaar staan. Bij eventuele erfpacht mag u de grondwaarde niet van de WOZ-waarde aftrekken, omdat u de erfpacht al mag aftrekken. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld voor de meest voorkomende situatie, waarbij verhuisd wordt naar een duurder huis. En wilt u dat het werk snel en professioneel wordt uitgevoerd. Vanzelfsprekend is het niet verboden om een hogere hypotheek te nemen, maar het meerdere verhuist dan van Box I naar Box III, waar de rente niet meer aftrekbaar is. Het vervreemdingssaldo is de verkoopprijs van de oude woning minus de bestaande hypotheekschuld. Van overwaarde wordt gesproken als de verkoopopbrengst van de oude woning hoger is dan de restschuld van de geldlening. De verzekering geeft recht op een eenmalige kapitaaluitkering bij leven of overlijden van de verzekeringnemer, zijn echtgenote of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.

Bij verhuizing mag een bestaande hypotheek altijd meegenomen worden naar het nieuwe huis. Voor de eerste eigen woning is Box I van toepassing, omdat daar het inkomen uit werk en wonen in belast wordt. Kosten die verband houden met de aankoop van de woning, maar niet met de geldlening, zijn niet aftrekbaar. Die beginnen immers met een eigenwoningreserve van 0 euro. De hoogste premie mag gedurende de looptijd van de verzekering niet meer dan tienmaal de laagste premie zijn. Uiteraard vermindert de schuld wel de heffingsgrondslag in Box III. De Europese Unie moet nog een besluit nemen over structurele verlaging van dit tarief.