Belastingdienst weigert SOFI-nr; Slechte informatievoorz.

Belastingdienst Sofi-nr In alle Visum en MVV-zaken heeft de buitenlandse partner met laag of geen inkomen vaak recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze behandeling lijkt wel op discriminatie op basis van nationaliteit. Mijn vraag is bij welk belastingkantoor heb je wel het sofinummer gehad? Dan kunnen we die weg misschien bewandelen. Aansprakelijk stellen voor de schade wegens gederfde inkomsten omdat ze zonder sofinr.