BelastingschijvenIndeling van het belastbare inkomen in delen.

Dus in plaats van de hogere belastingschijven aan te passen, indien noodzakelijk, pakt men de laagste schijven aan. Het Bestuur informeert elkaar altijd goed over wat we horen en zien. De belastingschijven zijn een indeling van het belastbare inkomen in delen. Toch is het een instrument dat in de toekomst verder uitgebouwd moet worden. BelastingschijvenIndeling van het belastbare inkomen in delen.

Over elk gedeelte wordt een ander precentage belasting geheven. Soms getuigt het van groot leiderschap om bij voortschrijdend inzicht een eerder globaal ingenomen standpunt wat genuanceerder te benoemen. In plaats dat gepensioneerden mee gaan betalen aan stijgingen vande AOW-premie, gaan ze op termijn de volledige AOW-premie betalen.

Zou ik die pensioennota toegestuurd kunnen krijgen, dan weet ik waar ik over praat. Ik snap dan ook niet dat jij durft te stellen dat de achterbannen akkoord zijn gegaan met de fiscalisering van de AOW, zoals in de nota voorgesteld. Dit viel niet goed bij de achterban en werd teveel gezien als de opmaat voor een verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Helder is dat de uitwerking nog wel de nodige aandachtspunten met zich mee brengt en ook de nodige uitlegkunde vereist. Nou, hiermee kan iedereen vrede hebben die een sociaal hart heeft en de sectorraaad Gepensioneerden was het hiermee ook eens, dus solidair zijn ze zeker. En nog wat, uiteraard ben ik op de hoogte over de discussie onder de groep gepensieneerden. Niet bepaald onbelangrijk, aangezien de wereld van pensioenen erg in beweging is. Laat ik volstaan met het vermelden van de belangrijkste dingen. Dat hoeft inderdaad niet van vandaag op morgen maar wel graag op een dusdanig tijdstip dat in de eerstvolgende Bondsraad van 26 september hierover op een zinnige manier gesproken kan worden. Het is daarom terecht een politiek issue en laat daar de discussie en opvattingen plaatsvinden.