Belgische pensioenregelingen zelfstandigen, ambtenaren .

Vervroegd Pensioen De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar. Amendementen nrs 10, 11 en 15 van de heer Steverlynck c. Gecumuleerde jaren waarin u een pensioen vormt in 2 pensioenstelsels bv. Voor deze vrouw is de maand waarin ze 65 jaar wordt augustus. Voor mannen is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Helpers moesten vroeger pas aansluiten vanaf het jaar waarin zij 20 werden tenzij huwelijk vooraf. Ik zou met pensioen willen gaan voor de wettelijke leeftijd. De gewone pensioenleeftijd is voor haar 65 jaar zie tabel B. De maand van zijn 60ste verjaardag is februari 2007.

Het rustpensioen zal ten vroegste ingaan de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt. Zij kunnen voor deze opdracht echter wel bezoldigd worden. Voor het aangegeven bedrag tellen de netto-inkomsten van het betrokken jaar. Amendementen nrs 1 tot 21, 23 en 24 van de heer Steverlynck c.