Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Als een eigenaar van een onroerende zaak is gebaat bij voorzieningen, die door de gemeente zijn aangelegd, is het mogelijk dat de gemeente een deel van de gemaakte kosten verhaalt middels een baatbelasting.