Bij een hypothecaire lening dient de onroerende zaak als onderpand.

Belastingvrije Som Bij Overlijden Verklaring dat de grond die u koopt vrij is van schadelijke stoffen. Afkorting voor de vierde nota ruimtelijke ordening extra. Een recht op een stuk grond van een ander, meestal de gemeente. Verplichting om uw huis eerst aan de gemeente te koop aan te bieden als u weg wilt. Clausule waardoor de looptijd van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen verlengd kunnen worden .