Binnenkort volgt een tweede debat over dit onderwerp.

Tweede Kamer Kunt u zich herinneren dat u in het debat met de Kamer op 2 juni jl. In Berlijn deden de liberalen een greep naar de macht. Al gauw kwam er een nieuw conflict tussen de Kamer en een minister. Gezien de gebeurtenissen in de omringende landen, was dat een reŽel gevaar. Binnenkort volgt een tweede debat over dit onderwerp. Hij riep de stemmers op, alleen zijn kandidaten te steunen.

Nederlandse inzet in de tweede lezing op hoofdlijnen. Willem had er grote moeite mee macht te moeten afstaan. Zoals ik heb aangegeven in mijn brief aan uw Kamer d. Nederland geen standpunt innemen in de Raad van Ministers.