Bovendien is het niet zeker of al deze premie daadwerkelijk terugkomt.

Berekening Waogat Premie De bedrijfstakpremie is aftrekpost voor het berekenen van het brutoloon-SV. Het is rekenkundig correct, maar het is niet meer uit te leggen. Bovendien is het niet zeker of al deze premie daadwerkelijk terugkomt. Scherp rekenende werkgevers maken dankbaar gebruik van deze wetgeving. De franchise is in gewoon Nederlands een premievrij deel van het salaris.

Als premiegrondslag kan hier echter geen gebruik gemaakt worden van het brutoloon-SV. Wat we niet beargumenteerden zijn de missers in het huidige systeem. Deze wet leidt regelmatig tot hilarische situaties. De afschaffing van de franchise maakt arbeid duurder. Correcties moeten gerealiseerd worden door wijziging van percentages. Door het loon te verdelen over zoveel mogelijk dagen in de week max.