Concept akte van de fusie met de Stichting Bondsspaarbank Hoorn.

Openingstijden Spaarbank Limburg Ook werd een tweehoofdige leiding verplicht gesteld. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende beleggingen in effecten en obligaties. Correspondentie met notarissen betreffende de uitkering van tegoeden van in de oorlog gedeporteerde en niet teruggekeerde Joden.

Stukken betreffende de sponsoring van de marathon van Amsterdam 1980. Klapper, op naam van rekeninghouder, op overboekingen van spaartegoeden van en naar de bank. Stukken betreffende de verstrekking van gegevens over de bank aan de burgemeester en de voorzitter van de Raad van Toezicht in verband met het houden van een speech ter gelegenheid van de opening van het 50e bijkantoor.