Daarmee gaat de wegenbelasting dus zeer fors omhoog.

Wegenbelasting Teruggaaf Grijs Vereniging Daarmee gaat de wegenbelasting dus zeer fors omhoog. Tweede Kamer aanhangig is gemaakt, komen de volgende onderwerpen aan de orde. Overigens zal de kilometerheffing hierin geen verandering brengen.

De gemiddelde bekendheid van de carpoolregeling laat inderdaad te wensen over. Over de notitie Fiscale aspecten van mobiliteit 27 829, nr. Waterstaat en FinanciŽn aan de Tweede Kamer 27 455, nr. De instelling van een stimuleringsfonds vindt de regering onwenselijk. De doelgroep van de reisaftrek is daarbij echter niet uitgebreid. Hoe de regeling er precies uit gaat zien is echter nog niet bekend. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen hier berichten posten. De Fietsersbond wijst erop dat de huidige fietsaftrek deeltijdwerkers benadeelt. De gevolgen hangen in belangrijke mate af van de vormgeving van de regeling. Kan de regering voor de diverse onderwerpen kwantitatieve informatie leveren.

Ministers van Verkeer en Waterstaat en FinanciŽn 27 455, nr. Bij deze vergelijking wil ik graag een kanttekening plaatsen. De inkomenseffecten die voortvloeien uit het voorstel m.