De aandelenhouders worden beschouwd als de eigenaren van de NV.

Hoeveel aandelen kunnen werknemers collectief en individueel verwerven? Dit hangt weer samen met de financiŽle draagkracht van werknemers en hun vertrouwen in de onderneming. De cijfers in de balans geven een momentopname weer. Een voordeel van nieuwe aandelen is dat de onderneming kapitaal aantrekt. Soms ligt die bevoegdheid door de statuten ergens anders, bijvoorbeeld bij de Raad van Commissarissen. Mogelijkheid om mee te delen in de groei en waardeontwikkeling van het bedrijf en kans op financiŽle voordelen via dividend en koersstijging. De positie van de stille vennoot is duidelijk anders. Bij de keuze voor aandelen als vorm van participatie spelen twee afwegingen. Werkgevers dienen aandelen beschikbaar te hebben om werknemers te kunnen laten participeren. De eenmanszaak is een zeer flexibele ondernemingsvorm.

Aandelen bieden werknemers de mogelijkheid om financieŽl en met medezeggenschap te participeren in het bedrijf waar men werkt. Verschillende personen brengen kapitaal en arbeid in. De aandelenhouders worden beschouwd als de eigenaren van de NV. Een onderneming behoort toe aan een natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon. Beschikbaar vermogen investeren in effecten aandelen, obligaties. Overzicht van de verwachte omzet en kosten in de komende periode. Werknemers van werkmaatschappij A krijgen dan aandelen A, die van B krijgen aandelen B, enzovoort. Wanneer werknemers aandelen kopen in de onderneming, gebeurt er fiscaal gezien niets. Er kunnen deskundige personen worden benoemd in de leiding van de NV.

Let op de datum van dit persbericht, het kan verouderd zijn. Hieronder ziet u de eerste 100 woorden van het door u opgevraagde persbericht, na betaling kunt u het hele persbericht lezen. Volledige zelfstandigheid, de eigenaar alleen heeft het heft in handen. Voor de stille vennoot ligt hierin juist het nadeel. De belangen van bedrijf en werknemers gaan parallel lopen. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Er is aansprakelijkheid voor de daden van medefirmanten. De eigenaar heeft een directe betrokkenheid bij het bedrijfsresultaat.

Verder moet de vraag worden beantwoord wie er mee mogen en kunnen doen. Dit draagt bij aan openheid, samenwerking en een participatief klimaat in de organisatie. Grotere betrokkenheid bij het bedrijf en aansporing om mee te denken. Deze Grand Sports Tourer biedt first class comfort voor zes personen. De firmanten kunnen met elkaar overleg plegen en samen beslissingen nemen.