De aanvraagprocedure voor koopsubsidie duurt ongeveer twee weken.

Mag De Hele Hypotheek Aflossingsvrij Het huidige belastingstelsel gaat uit van het zogenaamde boxenstelsel. Bij verkoop onder voorwaarden moet altijd sprake zijn van keuzevrijheid. Zoals zojuist beschreven, lijkt beleggen historisch gezien op de lange termijn aantrekkelijker dan sparen. Aan dit voorstel kunnen geen rechten ontleend worden. Het gaat voor deze eerste inventarisatie te ver om uw exacte profiel te bepalen, vandaar dat wij hebben volstaan met 1 enkele vraag.

Mocht uit de berekening blijken dat u meer subsidie nodig hebt dan het maximum, dan ontvangt u geen koopsubsidie. In een persoonlijk gesprek nemen onze adviseurs uw huidige hypotheekopzet altijd wel mee in hun advies. Een ander voordeel is dat u bij tussentijdse beŽindiging het volledige kapitaal krijgt uitgekeerd dat met het spaardeel is opgebouwd. In dat geval is doorgaans de lening die u wilt afsluiten te hoog. De koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld.

Voor een op uw persoonlijke situatie toegespitst hypotheekadvies, klik hier. Bij deze afweging zijn 2 factoren erg belangrijk, te weten de beleggingshorizon en uw risicoprofiel. Berekening inkomenHet inkomen zoals dat voor de koopsubsidie geldt, is aanzienlijk lager dan het bruto inkomen dat op uw jaaropgave staat. Als we naar de beleggingshorizon kijken, lijkt beleggen aantrekkelijker lijkt dan sparen. Bij een forse terugval kunt u in aanmerking komen voor de vangnetregeling.