De bijleenregeling heeft alleen betrekking op verhogingen van geldleningen.

Berekenen Bijleenregeling Belangrijk is dat er in de bijleenregeling een verschil is tussen het begrip hypotheek en de eigenwoningschuld. De maatregel is immers bedoeld om onnodige schuldverhoging te voorkomen. De bijleenregeling heeft alleen betrekking op verhogingen van geldleningen. In dat geval bedraagt de eigenwoningschuld niet meer dan hetgeen is betaald voor de goedkopere eigen woning inclusief kosten, maar exclusief verbouwing. In dit geval is echter goedkoper wonen van toepassing. Wij zijn reeds vele jaren een begrip voor een onafhankelijk hypotheekadvies. Bij verkoop onder voorwaarden moet altijd sprake zijn van keuzevrijheid. Hoeveel overwaarde kunt u benutten? Bereken eenvoudig hoeveel uw huis nu waard is. Het maken van een passend advies voor uw huidige of nieuwe woning is onze kracht.

Daarnaast gelden er nog enkele aanvullende voorwaarden. De eigenwoningschuld is de geldlening waarvan de rente aftrekbaar is in box 1. Voor een goedkopere eigen woning kan een eigenwoningschuld worden aangegaan tot een bedrag gelijk aan de vorige eigenwoningschuld, tenzij de eigen woning goedkoper is dan een bedrag gelijk aan die schuld.

Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen. Hieruit blijkt dat voor mijn klant de oude eigenwoningschuld van 215. De koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. De overwaarde van de oude woning is volledig in de nieuwe woning opgegaan.

Hierdoor kom ik niet in aanmerking voor koopsubsidie. De verbouwingskosten mogen niet worden meegenomen in de berekening. Reserve wordt dan verlaagd met het bedrag waarvoor u gaat verbouwen. Uit de berekening blijkt dat de hypotheekrente slechts fiscaal aftrekbaar is voor de aankoop zelf over 75. De aanvraagprocedure voor koopsubsidie duurt ongeveer twee weken. Voor de berekening moet ik uitgaan van de oude eigenwoningschuld. Bij een forse terugval kunt u in aanmerking komen voor de vangnetregeling.