De deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw eigen inboedel.

Beslagvrije Inboedel De deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw eigen inboedel. Deze draagkrachtmeting geldt alleen voor nieuwe maandtermijnen. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Bij een daling van het inkomen is in sommige gevallen draagkrachtmeting mogelijk. De deurwaarder kan zich bovendien toegang tot uw woning verschaffen met behulp van de politie en een sleutelmaker. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor uw rekening. Als er al maximaal beslag was gelegd, hoeft u niet meer te betalen. Derdenbeslag is bijvoorbeeld beslag op een deel van uw inkomsten of uitkering.

Als u de deur niet opendoet komt de deurwaarder gewoon nog een keer. Het is mogelijk dat uw inkomen nog steeds te hoog is voor huurtoeslag. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Ook ontruimingen van woningen van gezinnen met kleine kinderen komen voor. Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet.

De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken. Dat hangt af van de voorwaarden voor declaratie van ziektekosten bij uw verzekeraar. Nee, alleen uw ex-partner heeft een regeling met de schuldeisers getroffen. Het is niet zo dat u in ruil voor de goederen uw geld terugkrijgt. Weet u zelf een koper die een gunstige prijs biedt, meldt dit dan aan de financier.