De eerste plannen hiertoe werden reeds in augustus 1940 opgesteld.

Oost-Europa gebruikte taal geschreven in Hebreeuwse lettertekens. Haag vergaderend Staten-Generaal en de Gecommitteerde Raden. In het proces van Neurenberg werd hij tot de strop veroordeeld. Door veel bidden of goede werken kon je een aflaat verdienen. Duitse kanselier Brandt om de verstandhouding met het Oostblok te verbeteren. Ik hoop middels deze reactie te hebben aangetoond dat er wel degelijk over nagedacht was.

Anne overleed in 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Britse divisie op 25 september bevel kreeg zich over de Rijn terug te trekken. Volkssturm werd ingezet bij de verdediging van de eigen woonplaats. Vaak ontstaan uit scholen die aan de middeleeuwse kerken waren verbonden.