De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand.

Aanvraag Vooraftrek Belasting Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt. Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen. Sommige geldverstrekkers laten na afloop van elke rentevaste periode uw huis opnieuw taxeren. Huis waarbij de garage zich op de begane grond in het pand bevindt. Een door het kadaster gewaarmerkt kopie van de transportakte. Instelling waar alle onroerende zaken grond, gebouwen staan geregistreerd. Gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen, maar die naar buiten komen nadat u het huis al hebt gekocht. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode.

Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek. Een appartement kopen is juridisch ingewikkelder dan de koop van een huis. Het nummer zal inhoudelijk gelijk zijn aan het sofi-nummer. Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd.