De laatste ophaaldag van de gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat nog kwijt moet.

Brandbare of op andere manier gevaarlijke stoffen apart houden. Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang. Instelling waar alle onroerende zaken grond, gebouwen staan geregistreerd. Wordt die datum niet gehaald, dan gaat de koop niet door. Een recht op een stuk grond van een ander, meestal de gemeente.

Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. De aanvraagprocedure voor koopsubsidie duurt ongeveer twee weken. De meeste koopakten vermelden dat er tot een zekere grens niet hoeft te worden verrekend als er iets minder grond wordt geleverd dan beschreven in de akte.