De meesten zullen echter wel opgenomen zijn in het geschreven recht.

Recht Van Vruchtgebruik De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 juli 1989, nr. Voor de Fransen is echter de ligging van het onroerend goed doorslaggevend. Het heeft dan dus een aanvullende functie bij het sluiten van een overeenkomst tussen individuen. De dwaler moet aantoonbaar kunnen maken dat de tegenpartij op de hoogte had moeten zijn van een dermate belangrijke eigenschapen die verregaand gevolgen kon hebben voor de gesloten overeenkomst. In Nederland kennen we het eigendomsrecht op grond.

Ook kan men zich richten tot de profijttheorie, waarbij men de aansprakelijkheid kan verhalen op diegene die profijt van een gebouw, dier of ondergeschikte heeft. Er zijn dus menselijke handelingen die gericht zijn op een bepaald rechtsgevolg. Zo kan er sprake zijn van een aanvullende werking of een beperkende derogerende werking. Met het verstrijken van de jaren neemt niet alleen de waarde van het huistoe maar groeit zoals gezegd de blote eigendom naar volle eigendom.