De notaris stelt zowel de leveringsakte als de hypotheekakte op.

De notaris stelt zowel de leveringsakte als de hypotheekakte op. Twee andere waarborgen zijn de zaaksvervanging en het huurbeding. Daarna hebben de erfgenamen een hypotheekvrij huis. De huurder zal in zo'n geval het huis moeten ontruimen. Het huis waarop de hypotheek rust is het onderpand.

De verschillen tussen hypothecaire leningen bestaan voornamelijk uit de wijze van aflossing. Het recht van hypotheek vervalt meestal nadat de lening geheel is afgelost. De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Laat u goed adviseren over de wijze waarop u deze verzekering het beste kunt afsluiten.