De overige rechtsgevolgen, bepalen de overeenkomst op een bepaalde wijze.

Recht Van Vruchtgebruik Het belangrijkst bij de juiste keuze van een hypotheek zijn de fiscale aspecten. Diegene die dit het makkelijkst kan doen is diegene die aansprakelijk is. Meestal is dit van toepassing als er tussen de individuen niets over een bepaald onderwerp is geregeld. Verwachtingen kunnen geen dwaling opleveren en zijn eigenrisico. Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of een doen of nalaten in strijd met het ongeschreven recht wat maatschappelijk verwacht wordt. Vaak zal men wel iets overdrijven en men mag zich niet op bedrog beroepen als men zelf uitermate dom is en dus constant ergens in trapt. Tevens moet er sprake zijn van een causaal verband tussen de daad en de schade die geleden is. Als u geen testament heeft, dan erven volgens het Nederlands erfrecht uw partner en kinderen. Beperkte wetten vormen een beperking op de hoofdwet en ze zijn zelf ook beperkt in hun bereik.

Naast dwingend recht bestaat er ook nog aanvullend recht. Dit kan oneerlijke concurrentie zijn, een situatie waarbij men als concurrent niet de maatschappelijk verwachte belangenafweging heeft gemaakt om niet een anders product na te maken o. Bij het privaatrecht wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende soorten recht, namelijk dwingend recht en regelend recht ook wel aanvullend recht. Alle gedrag dat mogelijk gevaar kan opleveren voor de maatschappelijke omgeving, valt dus in eerste instantie hieronder. Het niet gaat om toekomstige eigenschappen, bijvoorbeeld een stijging van waarde. Een burger kan verschillende procedures in gang zetten, de overheid kan politiedwang uitoefenen. Voor een aansprakelijkheid op de onrechtmatige daad is het niet alleen noodzakelijk dat men een onrechtmatige daad jegens iemand anders heeft gepleegd. Uit overeenkomsten komen vaak overige rechtsgevolgen voort. In de praktijk zullen de verschillende methode elkaar echter nog wel eens tegen kunnen spreken. Er moet een causaal verband bestaan tussen het aangaan van de zaak en de dwaling.