De periode waarin u een vooraf vastgesteld rentepercentage betaalt.

Ontvangen Rente Bouwdepot Als er maar één depot is mogen de bedragen uit praktische overwegingen pro rata worden toegedeeld. De afstand tussen het te taxeren object en de standplaats van de taxateur mag niet meer bedragen dan 50 kilometer. Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld van de gemeente is. De formele handeling bij de notaris waarbij een akte door beide partijen, de notaris en eventueel getuigen wordt ondertekend. De waarde waarop de gemeente uw huis heeft getaxeerd voor de onroerend goedbelasting volgens de wet Waardering Onroerende Zaken. Het staat u te allen tijde vrij eigen geld te gebruiken voor de aanschaf van een woning. Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Een opstalverzekering is verplicht voor het afsluiten van een hypotheek. Fiscale bijtelling bij inkomen vanwege bezit eigen woning voorheen huurwaardeforfait. Deze verzekering biedt dekking tegen brand, storm, blikseminslag en andere gebeurtenissen.

Bij verbouwingen gaat her in de meeste gevallen om leningen waarbij de aanwending van het geld plaatsvindt over een groot aantal betalingen. Overheidsinstelling waar onroerende zaken staan geregistreerd en waar aantekening gemaakt wordt van alle zakelijke rechten zoals bijvoorbeeld een hypotheek. Alleen mogelijk indien ook 1e hypotheek bij Bank of Scotland loopt.