De provincie Drenthe is op verzoek van de Waterleiding Maatschappij Drenthe van plan om de begrenzing van het beschermingsgebied rond de grondwaterwinning in Gasselte aan te passen.

Bestemmingsplannen Assen Tegelijkertijd wordt overleg gevoerd met de officiŽle overleg partners. Ook ondertekenen zij dan gezamenlijk een plattegrond van de gemeente Emmen, waarmee zij symbolisch uitdrukking geven aan de samenwerking tussen beide partijen. Het Politiek Forum wordt gehouden op woensdag 7 juni om 17. Het publiek is welkom om zich in de discussie te mengen.