De rente die u jaarlijks betaalt kunt u maximaal 30 jaar aftrekken.

Inkomstenbelasting Aftrek Verbouwing De koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. Als u de waarde niet weet, kunt u die opvragen bij uw Gemeente. Bij een forse terugval kunt u in aanmerking komen voor de vangnetregeling. De WOZ-waarde is de waarde van uw woning zoals die door de Gemeente is vastgesteld. Het bedrag van de lening kan namelijk uw vermogen in Box 3 verlagen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij ons kantoor of bij uw eigen notaris. Hieronder is de maandelijkse publicatie opgenomen die het kantoor in een regionaal blad schrijft. Bij verkoop onder voorwaarden moet altijd sprake zijn van keuzevrijheid. Hierdoor kom ik niet in aanmerking voor koopsubsidie. Dit formulier kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Bovendien moet u een en ander met schriftelijke bewijzen kunnen onderbouwen. Box 3, waardoor u in die box mogelijk minder belasting hoeft te betalen. Reserve wordt dan verlaagd met het bedrag waarvoor u gaat verbouwen. Ik hoop dat het bovenstaande u enige duidelijkheid schept.