De sector geeft de moed niet op en blijft ijveren voor een BTW-verlaging.

Laag Btw Tarief Principieel is de verhuur van onroerende goederen dus vrijgesteld van BTW, behalve in enkele speciale gevallen die nu uitdrukkelijk in het wetboek vermeld worden art. Voor het intracommunautair goederenvervoer geldt een afwijkende regeling. Europa is nog niet klaar met twee voorstellen over de plaats waar btw moet betaald worden voor de levering van diensten en over een uniek loket voor btw-verplichtingen in Europa. Verleent de verhuurder van een uit zijn aard onroerend goed bijkomende diensten aan de huurder, dan is ook deze onroerende verhuur met bijkomende diensten niet aan de belasting onderworpen. In dit geval moeten ze geen BTW-aangifte indienen en moeten zij ook geen BTW-bonnetjes uitreiken.

De sector geeft de moed niet op en blijft ijveren voor een BTW-verlaging. Diensten die samenhangen met intracommunautair goederenvervoer art. De lessee leasingnemer kan mits het naleven van een aantal voorwaarden, het contract van onroerende leasing overdragen aan een andere BTW-plichtige. Het louter gebruik van het internet of een ander elektronisch netwerk voor de communicatie tussen de partijen of het gebruik van telefoon of fax heeft niet tot gevolg dat een prestatie automatisch een elektronische dienst zou zijn.