De standaarddeviatie meet de mate van beweeglijkheid van een aandeel.

Berekening Van Volatiliteit Het is gebruikelijk om de volatiliteit uit te drukken in een percentage. In bijna alle gevallen is de historische volatiliteit lager dan de impliciete volatiliteit. En net zoals de performance van een fonds fluctueert, kan ook de rating veranderen. Deze volatiliteit wordt de impliciete volatiliteit genoemd.