De verkregen uitkomst vermeerderen we vervolgens met de waarde van de grond.

Waardebepaling Grond Dit geldt echter uitsluitend voor de woning; de grond waarop zij staat of zal gebouwd worden blijft onder het stelsel van registratierecht vallen. Dit is het ereloon dat de notaris vraagt voor zijn diensten. Van de totale stichtingskosten van het pand exclusief de waarde van de grond nemen we het percentage gereed van het pand op de eerste dag van het belastingjaar. Verkopers kunnen ook beroep doen op notarissen om hun eigendom te verkopen. Door uw grond te verkavelen in meerdere bouwgronden of loten krijgt deze een meerwaarde. Het is de bedoeling om de situatie van deze woningen, waarvan er in Vlaanderen tientallen duizenden zijn, definitief te regelen met de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Wij stellen het zeer op prijs indien u vrijblijvend op onze diensten wil beroep doen teneinde een correcte waardebepaling te realiseren. Uw verkavelde bouwgrond stijgt in waarde als u nieuwe en uitgeruste wegen voorziet. Lijkt deze investering u te hoog dan kunt u de goedgekeurde verkaveling ook zo in zijn geheel verkopen. Je kan eventueel wel tekenen onder de opschortende voorwaarde dat de makelaar binnen bijvoorbeeld 10 dagen een beslissing moet nemen.

Als je planning zodanig is dat je je bouwgrond volledig wilt afbetalen voordat je met bouwen begint, kan je de bouwgrond ook financieren met een lening op afbetaling. Je zal al wel eens gehoord hebben van klein en groot beschrijf. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als u een stuk grond koopt als aanvulling op uw woning en tuin. In het laatste geval wordt het honorarium ereloon gedeeld door de twee notarissen en brengt dit dus geen extra kosten met zich mee.

Een overwogen waardebepaling gebeurt niet zomaar 'in het wilde weg', maar op basis van een vakkundige afweging van alle elementen en details die daarbij van belang zijn. De fiscus kan van mening zijn dat de overeengekomen prijs niet overeenstemt met de verkoopwaarde of venale waarde. Met de verkoopprijs van een grond of een woning ken je nog de totale kostprijs van je aankoop niet. Een openbare verkoop is eigenlijk een verkoop per opbod en wordt meestal gehouden in een horecazaak in de buurt van de te verkopen eigendom. De stichtingskosten zijn het uitgangspunt, maar alle argumenten die voor de waardebepaling van gereed zijnde panden gelden, gelden ook voor de panden in aanbouw. Bezoek het goed van je dromen ook eens op een werkdag, dan heb je een beter beeld van eventuele geluidsoverlast, stankhinder enz.