De waarde van het parent element wordt aangehouden.

Wanneer de berekende waarde van de width eigenschap de grootste is, dan wordt de extra ruimte verdeeld over de kolommen. In de verdeling van de beschikbare breedte over de cellen lijkt weinig logica te zitten. Het is wel zo dat je Auto optie hebt, en Default, kga eens even kijken wat het verschil is. De maximumbreedte voor de kolom is de grootste maximumbreedte van de cellen in die kolom, of indien die groter is, de opgegeven breedte voor de kolom. Voor een combinatie van twee H1 elementen zijn verschillende waarden voor margin-top en margin-bottom gebruikt. Als de breedte van het bevattend blok kleiner is dan de som van de minimumbreedte van elke kolom plus de randen en de ruimte tussen de randen, dan bepaalt de tweede de breedte van de tabel. De waarde van het parent element wordt aangehouden. De minimumbreedte voor de kolom is de grootste minimumbreedte van de cellen in die kolom, of indien die groter is, de opgegeven breedte voor de kolom. Het is ook mijn voorspelling dat na deze huidige crisis de traditionele goudstandaard weer zal worden ingevoerd, onder enorme druk van de mensen zelf, waartegen de overheden niet langer bestand zullen zijn.

Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Als de opgegeven breedte van de tabel groter is dan de som van de breedtes van de kolommen plus de randen en de ruimte tussen de randen, dan wordt het verschil verdeeld over de kolommen. De margin is de afstand van de rand van een element tot de rand van het parent element of de rand van een aangrenzend element. Bij inline elementen wordt de box opgesplitst in meerdere kleinere elementen, wanneer niet alles op een regel past. Ja, Michael, geruststellende woorden kunnen we wel geven, maar daar heb je weinig aan. De breedte van het bevattend blok wordt daarbij zoveel als nodig is vergroot. In de volgende figuur wordt het in elkaar schuiven van verticale margins gedemonstreerd. De grootte van de box wordt bepaald door de som van de afmetingen van het element en de breedte van de margin, de border en de padding.