Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen.

Formele handeling waarbij een akte in het bijzijn van de notaris wordt ondertekend. De totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d. De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. Wordt gemeten via de vraag of men binnen twee jaar denkt te verhuizen.

De hoogte hiervan wordt bepaald door uw persoonlijke omstandigheden. Het bedrag dat nodig is om uw huis weer op te bouwen als het door bijvoorbeeld brand is verwoest. Het vaststellen van de waarde van grond en huis door een taxateur. Een college dat bouwplannen beoordeelt en advies uitbrengt aan de gemeente. De verzorging van de langstlevende echtgenoot wordt verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over een deel van de nalatenschap en aan de kinderen slechts de blote eigendom daarvan. Verzekering van uw huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak. Zonder huwelijkse voorwaarden bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. Verklaring van een werkgever ten behoeve van een van zijn werknemers, nodig voor inschrijving bij de verzekering, ziekenfonds e. Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang.

Verklaring dat de grond die u koopt vrij is van schadelijke stoffen. De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening. De datum waarop uw huis voor het laatst is getaxeerd door de gemeente in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Berekening die de bank maakt van het bedrag dat u kunt uitgeven voor een koophuis als u niet meer kwijt wilt zijn aan woonlasten dan u nu aan huur betaalt. Meestal wordt een percentage van 60 gehanteerd ten opzichte van 'vrij te aanvaarden'. Onderhoud dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen. Wie een huis koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper.

De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente. Dit kan via een verklaring van de notaris dat zij erfgenaam zijn. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd. De wettelijk kosten die u maakt bij aankoop van een nieuwbouwwoning. Erfgenamen moeten toegang hebben tot de erfenis om lopende zaken af te wikkelen. Dit omdat bijvoorbeeld de redelijke termijn van bezwaar maken ruimschoots is overschreden. Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt. Notarissen verklaren onder aan de akte aan de voet dat deze verplichting niet van toepassing is, dan wel dat er aan is voldaan.