Deeltijdse arbeid en sociale zekerheid, Van Langendonck, J.

Passende Arbeid De Koning kan de bepalingen van deze wetten in overeenstemming brengen met deze van de eerste paragraaf. De Koning bepaalt het aantal, de zetel, de samenstelling en de werkwijze van deze commissies. De Koning bepaalt de wijze waarop deze percentages van ontoereikendheid of vermindering worden vastgesteld. Leiding, Brussel, 1971, 4, 143-153 ook in het Frans. Breslau Polen, Uniwersytet Wroclawski im Boleslawa Bieruta, 1980, 159-171. De Koning regelt de inrichting en de werking van dit Rijksfonds en treft alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten. Verworven rechten in de sociale zekerheid in brede zin. Die uitkeringen en dit aanvullend loon worden niet verleend aan de minder-validen die nog leerplichtig zijn.

In geval van herhaling binnen het jaar te rekenen vanaf de vorige veroordeling, kan de straf op het dubbel van het maximum worden gebracht. De onzekere sociale zekerheid, Leuven, Davidsfonds, 1981, 113 p. York-Toronto, Oxford University Press, 1975, 303 p. Voor de vernietigingen of ristorno's wordt dezelfde bijdrage toegepast als deze van de premie waarop ze betrekking hebben. Voor de vernietigingen of ristorno's wordt dezelfde bijdragevoet toegepast als deze van de premie waarop ze betrekking hebben. De driemaandelijkse aangiften vermelden afzonderlijk het bedrag der premies die aanleiding gegeven hebben tot het toepassen van een bijdragevoet van 5,56 pct. Dit aantal minder-validen wordt bepaald rekening houdend met de aard en het belang van de ondernemingen evenals met de verschillende graden van blijvende ongeschiktheid van de minder-valide.