Deze aangifte kan de indiener downloaden op zijn computer om ze in te vullen, te bewaren en, zolang ze nog niet is ingediend, eventueel te corrigeren.

Elektronische Aangifte Deze aangifte kan de indiener downloaden op zijn computer om ze in te vullen, te bewaren en, zolang ze nog niet is ingediend, eventueel te corrigeren. Tot op heden is het niet mogelijk zonder de aanschaf van het te betalen Adobe Acrobat programma. De controle is hoe dan ook niet automatisch, het gebeurt pas nadat de gebruiker op de groene knoppen drukt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om alle nodige bijlagen toe te voegen.