Deze complete en actuele handleiding voor de aangifte Inkomstenbelasting en premieheffing is een onmisbaar hulpmiddel om te voorkomen dat te veel belasting en premie wordt betaald.

Aangifte 2006 Deze complete en actuele handleiding voor de aangifte Inkomstenbelasting en premieheffing is een onmisbaar hulpmiddel om te voorkomen dat te veel belasting en premie wordt betaald. Deze moet tijdig, onder vermelding van het juiste betalingskenmerk, bij de Belastingdienst binnen zijn. Verder worden de OZB-tarieven op bedrijfspanden en woningen voor zowel het gebruikersdeel alleen nog voor bedrijfspanden als de eigenarenheffing vanaf bepaalde tariefhoogten gemaximeerd. Als u nu een eenmanszaak of firma heeft, is het misschien aantrekkelijker om uw onderneming in te brengen in een BV. Die inbreng kan onder voorwaarden zonder afrekening in de inkomstenbelasting plaatsvinden.