Deze informatie hoeft niet te leiden tot een daadwerkelijke aangifte.

Politie Noord Limburg Aangifte Deze informatie hoeft niet te leiden tot een daadwerkelijke aangifte. Vertel uw buren wanneer en waar u met vakantie bent. Winkeldiefstal met bekende daderLet op! Voor het aangifte doen van winkeldiefstal met een bekende dader geldt een andere aangifteprocedure. Een drie-eenheid waarbinnen de mensen uiteenlopende perspectieven hebben. Beide methoden zijn uitgegeven door Wolters-Noordhoff. Een gemeente heeft andere belangen dan een officier van Justitie.

De betekenis van de politie in een samenleving is groot. Hiermee willen we in feite de verwachtingen van mensen managen. Meer informatie vindt u op de pagina aangifte winkeldiefstal bekende dader. De beleidsvelden zijn jeugd, criminaliteit, overlast, verkeer en milieu. Met name diefstal fiets en vernieling auto scoren hoog.