Deze obligatie keert op dit moment een couponrente uit van circa 5,9 procent.

Obligatie Waterschapsbank Deze obligatie keert op dit moment een couponrente uit van circa 5,9 procent. Je incasseert dan weliswaar de koerswinst op je huidig bezit, maar je maakt weer verlies zodra de rente toch weer oploopt. Ook je traditionele obligaties vervangen door alleen zogenaamde floaters, biedt geen soelaas. De couponrente kan gedurende de looptijd echter niet hoger worden dan 9 procent en niet lager dan 2 procent. Dankzij de daling van de 10-jaarsrente naar 3,33 procent, zijn hun obligaties tot ver boven de nominale 100 procent gestegen. Voor hun nu hoogrentende bezittingen wordt namelijk meer betaald dan dan voor recenter uitgegeven papier. De afgelopen jaren hebben obligatiebezitters door dit beleid gouden jaren meegemaakt. De rendementen zijn gemiddelden van de rendementen over een periode van 15 jaar. Daarbovenop betreft het rendementen over de gehele looptijd.

Gert-Jan Geels is vermogensbeheerder en directielid van Eureffect in Amsterdam, www. Deze spread is historisch gezien klein; de rentecurve is vlak. Cash is weliswaar king, maar levert ook niet veel meer op dan 3 procent, zeker als het om grotere bedragen gaat. De couponrente kan gedurende de looptijd echter niet hoger worden dan 8,5 procent en niet lager dan 2,85 procent.