Deze pensioengrondslag is tevens de grondslag voor de premieheffing.

Pensioen Regeling Deze pensioengrondslag is tevens de grondslag voor de premieheffing. Effecten Mutatie van de lange termijn premielast in procentpunt t. Kandidaat moet aantoonbare ervaring en kennis hebben met het ontwerp, de implementatie, de configuratie en stabilisatie van thin client omgevingen. In de afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe klanten gebruik gaan maken van onze maatwerk Support On Demand diensten. Een eerste knelpunt heeft betrekking op de hoogte van de franchise.

De structurele lasten zouden met ongeveer eenderde stijgen.