Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.

Belasting Aangifte Duitsland Wao Na lastenverlichting voor gezinnen, is het nu de beurt aan werkgevers. Ten slotte zal ik ingaan op de discussie rondom topbeloningen. Dit jaar wordt loonmatiging ondersteund door lastenverlichting voor gezinnen. Aan deze maatregelen wordt op alle ministeries met veel inzet gewerkt. De ondernemers in de babyboom generatie wil ook met pensioen. Deze lastenverlichting is vooral gericht op lage inkomens en 65-plussers. Ten aanzien van de private sector moet de politiek terughoudend zijn. Tot slot zal ik nader ingaan op de discussie rondom de ‘topinkomens’.