Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.

Onderhandse Lening Huis Voorbeeld Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar. De inhoud van de opdracht welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken. AkteEen akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Rentevaste periodeDe periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. KoopakteIn dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.

Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken WOZ. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is. Roerende goederen Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden. Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.

Voor maatschappelijke beleggingen geldt een extra fiscaal voordeel. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.