Een verhuurder mag vanaf 1 juli 3,2 procent meer geld vragen van zijn huurders.

Hoeveel Procent Mag Aflossingsvrij Nu mag de huur gewoon met het geldende percentage worden verhoogd, zolang de maximale huurprijs niet wordt bereikt. De koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. De huur mag normaal gesproken maar één keer per jaar worden verhoogd, tenzij de woning tussentijds is verbeterd. Kopen, verkopen of huren, de beslissingen rond uw woning zijn belangrijk. Zij bepalen zelf de hoogte van de lening en het maximale inkomen. Huurders kunnen bezwaar maken tegen de huurverhoging als de huur te veel stijgt of als het voorstel niet aan de wettelijke voorschriften voldoet. Van belang zijn de hoogte van uw salaris, uw woonlasten en uw leenverleden. Reserve wordt dan verlaagd met het bedrag waarvoor u gaat verbouwen.

Verhuurders hoeven vanaf 1 juli niet meer te motiveren waarom de huur stijgt. Bij verkoop onder voorwaarden moet altijd sprake zijn van keuzevrijheid. Bij een forse terugval kunt u in aanmerking komen voor de vangnetregeling. Hierdoor kom ik niet in aanmerking voor koopsubsidie. Dat moest voorheen nog wel als de huurverhoging boven het inflatiecijfer uitkwam. Dit is de zesde en laatste aflevering van de serie Sparen voor later. In dat geval is doorgaans de lening die u wilt afsluiten te hoog.

Steeds meer starters krijgen daarom een renteloze lening of koopsubsidie. Berekening inkomenHet inkomen zoals dat voor de koopsubsidie geldt, is aanzienlijk lager dan het bruto inkomen dat op uw jaaropgave staat. Zo moet een huurverhoging twee maanden van tevoren worden aangekondigd.

Heeft u nog niets gehoord? Dan gaat de huurverhoging per 1 juli niet door. Mocht uit de berekening blijken dat u meer subsidie nodig hebt dan het maximum, dan ontvangt u geen koopsubsidie. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de geldende bedragen. De aanvraagprocedure voor koopsubsidie duurt ongeveer twee weken. Om in aanmerking te komen voor koopsubsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast gelden er nog enkele aanvullende voorwaarden.