Een voordeel van nieuwe aandelen is dat de onderneming kapitaal aantrekt.

Soort Aandelen Agio Voor de uitgifte van nieuwe aandelen is toestemming nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders. Soms ligt die bevoegdheid door de statuten ergens anders, bijvoorbeeld bij de Raad van Commissarissen. Werknemers van werkmaatschappij A krijgen dan aandelen A, die van B krijgen aandelen B, enzovoort. Een voordeel van nieuwe aandelen is dat de onderneming kapitaal aantrekt. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan het gebeuren dat aandeelhouders niet alleen de nominale waarde moeten betalen, maar ook een opslag die overeenkomt met een evenredig deel van de opgebouwde reserves.