Eigen bijdrage aan werkgever betaalt voor auto van de zaak.

Bijdrage Ziektekosten Het gaat hierbij om de vergoeding van de eigen bijdrage die een werknemer moet betalen voor de behandeling door bijvoorbeeld een arts of tandarts. Diana Simons is als advocaat verbonden aan een advocatenkantoor in Amsterdam. Eigen bijdrage aan werkgever betaalt voor auto van de zaak. Hierop staan de belangrijkste dingen doorgaans vermeld. Door het verplicht stellen van een bijdrage, wordt afbreuk gedaan aan de marktwerking. Zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam. De Tweede Kamer debatteert deze week over herziening van het zorgstelsel.

De vergoeding wordt verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Ook vergoedingen die u de werknemer vrijwillig geeft voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling, zijn vrijgesteld. Volgens de zegsman komen de kabinetsplannen neer op 'een permanent openstaande rekening', waarmee automatisch de helft van kostenstijgingen in de gezondheidszorg afgewenteld kan worden op werkgevers. Vergoedingen voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling zijn vrijgesteld voor de loonheffingen als deze berusten op een aanspraak die tot het loon behoort.